نمایشگاه اینترزوم آلمان

گروه آلویک اسپانیا در نمایشگاه اینترزوم 2017 آلمان از تاریخ 16می تا 19 می 2017 مقارن با 26 لغایت 29 اردی بهشت  ماه در شهر کلن حضور فعال خواهد داشت
از ایران مدیران کوپرچوب پارسیان در غرفه آلویک میزبان و پاسخگوی هموطنان و بازدیدکنندگان خواهند بود

interzum