نمایشگاه وودکس 2017

در دو روز نخست پانزدهمین نمایشگاه صنایع چوب و یراق آلات و ماشین آلات صنعت مبلمان تهران آقایان کارلوس روزالس پرز مدیر، ژولیان رامیرز روفو مدیر فروش و نابیل بن باراکا مدیر فروش منطقه خاورمیانه گروه آلویک میزبان و پاسخگوی شمابازدیدکنندگان از غرفه کوپرچوب پارسیان خواهند بود. 27 لغایت 30 بهمن ساعت 8 الی 16 سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران