پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی چوب ، یراق آلات

کوپر چوب پارسیان در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی چوب ، یراق آلات ماشین آلات مبلمان ، تجهیزات و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، سالن 38 میزبان شما خواهد بود.