ام دی اف آلویک

محصولات آلویک که توسط کوپرچوب در ایران عرضه می شود در چهارچوب این دسته بندی استاندارد کارخانه آلویک معرفی می گردد. 1- سری لوکس 2- سری زنیت 3- سری سینکرون سری لوکس LUXE شامل محصولاتی هستند که پرداخت نهایی و جلوه آنها براق می باشد و با علامت اختصاری (X) نشان داده می شود. سری زنیت Zenit که با مشخصه مات بودن از دیگر محصولات متمایز می گردد با علامت اختصاری ( Z ) هویت می یابد. سری سینکرون Syncron با علامت اختصاری ) Y ) نشان داده می شود.

Luxe Series

Zenit Series

Syncron Series

Fingerpull