• ویژگی های ام دی اف آلویک سری سینکرون

    این سری از محصولات آلویک در واقع صفحات نئوپانی و ام دی اف هستند که با مجموعه ای از فرآیندها و پرداخت ها و روکش های نهایی مدرن و با استفاده از الگوهای عناصر موجود در طبیعت شامل چوب و سنگ و چرم به کمک بافت لمسی خاص که ایجاد می کند یک حس طبیعی بودن فوق العاده به خود می بخشد. برای اینکه این محصول تنوع کاربری بیشتری داشته باشد، در ضخامت های متنوع ارایه می گردد که با ترکیب آن با دیگر سری محصولات آلویک می توان به طرحی ایده آل رسید. این سری نیز می تواند به صورت ورق یا قطعات آماده تحویل داده شوند. سری سینکرون دارای سیزده مجموعه است که بر اساس بافت و الگوی بصری آن دسته بندی شده اند. این دسته بندی به شرح زیر معرفی می گردد.1-مجموعه OXID با فینیش Silk Stoneشامل کد رنگ های زیر است.Oxid 04 ,Oxid 03 , Oxid 02 , Oxid 012-مجموعهOriental با فینیشSilkstone با کد رنگ های Oriental Black و Oriental white شناخته می شود.3-مجموعه Solidبا پرداخت و فینیش Natural Wood شامل کد رنگ های Lava, Basalto, Gris 02,Cashemire, Magnolia, Blancoمی باشد.4-مجموعه SPATT با فینیش و پرداخت Veniceبا کد رنگ های SPATT01 .SPATT 02 . SPATT 03. SPATT 04 و SPATT05 وجود دارد.5-مجموعهIce cream شامل کد رنگ های Ice001 - Ice002- Ice003- Ice004می باشد.6-مجموعهPINO Rustico با فینیش Taglio دارای کد رنگ های زیر است.PR804ndash; PR803ndash; PR802- PR8017-مجموعه EVORA با پرداخت و فینیش jade با کد رنگ هایEvora 003 و Evora 004 شناخته می شود.8-مجموعه Leather دارای کد رنگ های زیر است.Melange001, Melange004, Cuzco oro, Cuzco copper9-مجموعه IDA با پرداخت Rustik دارای کدهای Ida01,Ida02,Ida03,Ida04 است.10-مجموعه OLMO با فینیش Jarezبا کد رنگ های olmo01,olmo02,olmo03است.11-مجموعه Pino Malibu با پرداخت Taglio شامل سه کد رنگ pm001,pm002 , pm003 است.12-Muratti مجموعه ای است با کد رنگ های MU001,MU002,MU003, MU004.13-مجموعه Frappe شامل کد رنگ های زیر است.FPP003,FPP002,FPP00

    ادامه مقاله
  • ام دی اف آلویک سری زنیت ZENIT

    ZENIT در دو مجموعه Supermatt و Metaldecoعرضه می گردد. هر دو مجموعه ها دارای کد رنگ هایی هستند که زمینه رنگی آنها همگی خالص و یکدست است.به طور کلی در این سری فیبر تحت پروسه های مختلف قرار می گیرد تا یک صفحه با یک سطح مات ایجاد شود. سطوح و صفحات این دو دسته به صورت همزمان از ویژگی های مکانیکی و فیزیکی بسیار خوب بهره مند هستند. ویژگی هایی که شامل مقاومت به خراش، مقاومت به سایش، عدم انعکاس نور و دوام رنگ بالا می باشد. مجموعه متال دکو تمام ویژگی های بالا را داراست با این تفاوت که مقاومت به سایش و خراش در آن بیشتر بوده و اثر انگشت و دست بر روی سطح آن باقی نمی ماند. به تمامی این خصوصیت ها ویژگی صدفی بودن را نیز در این مجموعه بیافزاید. کد رنگ های مجموعه متال دکو شاملCashemire - Antracitandash; Blanco- Basalto - Kubanite - Gris Nubendash; Magnolia Negro می باشد. مجموعه سوپر مات شامل کدهای Basalto, Blanco, Antracita, Negro ,MagnoliaوCashemireاست.مشخصات فنی سری زنیت در این جدول بیان شده است.معیار استانداردنتیجهMetal DecoنتیجهSupermattمشخصات فیزیکی محصولEN 14323:04450/650) 3B(700/850) 3B(Abrasion resistance EN ISO 2409:0711Cross cut testUNE 48025:79No damageNo damageCold checkEN 12722:0955Dry heat resistance EN14323:0424Resistance to cigarette burnsEN14323:0455Resistance to water vapourEN14323:040.5mm.±0.5mm.±Measures toleranceCIELab D65/10ºle;0.70Δle;0.70ΔPlain color toleranceYesYesLaser Edge

    ادامه مقاله