• تعریف و تفاوت ام دی اف پلی گلاس و های گلاس

  در بازار فروش ، عرضه و مصرام دی افایران مفهوپلی گلاسبا پیچیدگی و خلط در مبحث مواجه است. با ارایه این مقاله تلاش شده است که این مفهوم برای کاربران محصول ام دی اف اندکی روشن و از سایر مفاهیم تمیز داده شودصفحات ام دی اف "های گلاس" که با پوشش یا کوتینگ پلیمر براق می شوند در دسته بندی ام دی اف های "پلی گلاس" واقع می شوند.این نوع پوشش به کمک فن آوری خاص صورت می پذیرد که همین تکنولوژی بر اساس نوع یا فرمول پلیمرهایی که به صورت پوشش بر روی پرایمرهای متعارف "های گلاس" کوتینگ می شوند؛ سبب ساز تمایز و مقاومت مضاعف در مقایسه با سایر برندها می گرددبه طور کلی در ورق های "های گلاس" لایه براق بر روی کاغذ ملامینه روکش می گردد اما در برنآلویکاسپانیا پس از روکش پلی اورتان و پرایمر شفاف که بر روی کاغذ ملامینه کشیده میشود ؛ لایه پلیمری با فرمول انحصاری از ترکیب پلی استو پلی اکریلیک که با اشعه فرابنفش ثبات می یابد ایجاد می گردداین لایه نهایی سبب نام گذاری محصولات براآلویکبا عنوان پلی گلاس می گردد. در این فن آوری خاص نکته مهم ویژگی کوتینگ کردن این لایه پلیمر است که اختصاصی می باشد. یعنی به جای کشیدن لایه براق بر روی شیت ام دی اف بر روی لایه براق های گلاس لایه شفاف پلیمری پوشش یا کوتینگ می گردددر جدول زیر مقایسه سطوح ام دی اف "پلی گلاس" آلویک با سایر سطوح یا روکش های ام دی اف بر پایه جدول تاثیر عوامل مجیطی - فیزیکی بر محصول که توسط آزمایشگاه آیدیما (انستیتو تکنولوژی عناصر مبلمان ، چوب و بسته بندی) صورت پذیرفته است عرضه می گردد.در این نمودار میزان یا گرید مقاومت و ویژگی فیزیکی لایه ها و پوشش های مختلف ام دی اف در قیاس با صفحات پلی گلاآلویک مشهود است

  ادامه مقاله
 • تعریف و تفاوت ام دی اف پلی گلاس و های گلاس

  در بازار فروش ، عرضه و مصرام دی افایران مفهوپلی گلاسبا پیچیدگی و خلط در مبحث مواجه است. با ارایه این مقاله تلاش شده است که این مفهوم برای کاربران محصول ام دی اف اندکی روشن و از سایر مفاهیم تمیز داده شودصفحات ام دی اف "های گلاس" که با پوشش یا کوتینگ پلیمر براق می شوند در دسته بندی ام دی اف های "پلی گلاس" واقع می شوند.این نوع پوشش به کمک فن آوری خاص صورت می پذیرد که همین تکنولوژی بر اساس نوع یا فرمول پلیمرهایی که به صورت پوشش بر روی پرایمرهای متعارف "های گلاس" کوتینگ می شوند؛ سبب ساز تمایز و مقاومت مضاعف در مقایسه با سایر برندها می گرددبه طور کلی در ورق های "های گلاس" لایه براق بر روی کاغذ ملامینه روکش می گردد اما در برنآلویکاسپانیا پس از روکش پلی اورتان و پرایمر شفاف که بر روی کاغذ ملامینه کشیده میشود ؛ لایه پلیمری با فرمول انحصاری از ترکیب پلی استو پلی اکریلیک که با اشعه فرابنفش ثبات می یابد ایجاد می گردداین لایه نهایی سبب نام گذاری محصولات براآلویکبا عنوان پلی گلاس می گردد. در این فن آوری خاص نکته مهم ویژگی کوتینگ کردن این لایه پلیمر است که اختصاصی می باشد. یعنی به جای کشیدن لایه براق بر روی شیت ام دی اف بر روی لایه براق های گلاس لایه شفاف پلیمری پوشش یا کوتینگ می گردددر جدول زیر مقایسه سطوح ام دی اف "پلی گلاس" آلویک با سایر سطوح یا روکش های ام دی اف بر پایه جدول تاثیر عوامل مجیطی - فیزیکی بر محصول که توسط آزمایشگاه آیدیما (انستیتو تکنولوژی عناصر مبلمان ، چوب و بسته بندی) صورت پذیرفته است عرضه می گردد.در این نمودار میزان یا گرید مقاومت و ویژگی فیزیکی لایه ها و پوشش های مختلف ام دی اف در قیاس با صفحات پلی گلاآلویک مشهود است

  ادامه مقاله
 • ویژگی های ام دی اف آلویک سری سینکرون

  این سری از محصولات آلویک در واقع صفحات نئوپانی و ام دی اف هستند که با مجموعه ای از فرآیندها و پرداخت ها و روکش های نهایی مدرن و با استفاده از الگوهای عناصر موجود در طبیعت شامل چوب و سنگ و چرم به کمک بافت لمسی خاص که ایجاد می کند یک حس طبیعی بودن فوق العاده به خود می بخشد. برای اینکه این محصول تنوع کاربری بیشتری داشته باشد، در ضخامت های متنوع ارایه می گردد که با ترکیب آن با دیگر سری محصولات آلویک می توان به طرحی ایده آل رسید. این سری نیز می تواند به صورت ورق یا قطعات آماده تحویل داده شوند. سری سینکرون دارای سیزده مجموعه است که بر اساس بافت و الگوی بصری آن دسته بندی شده اند. این دسته بندی به شرح زیر معرفی می گردد.1-مجموعه OXID با فینیش Silk Stoneشامل کد رنگ های زیر است.Oxid 04 ,Oxid 03 , Oxid 02 , Oxid 012-مجموعهOriental با فینیشSilkstone با کد رنگ های Oriental Black و Oriental white شناخته می شود.3-مجموعه Solidبا پرداخت و فینیش Natural Wood شامل کد رنگ های Lava, Basalto, Gris 02,Cashemire, Magnolia, Blancoمی باشد.4-مجموعه SPATT با فینیش و پرداخت Veniceبا کد رنگ های SPATT01 .SPATT 02 . SPATT 03. SPATT 04 و SPATT05 وجود دارد.5-مجموعهIce cream شامل کد رنگ های Ice001 - Ice002- Ice003- Ice004می باشد.6-مجموعهPINO Rustico با فینیش Taglio دارای کد رنگ های زیر است.PR804ndash; PR803ndash; PR802- PR8017-مجموعه EVORA با پرداخت و فینیش jade با کد رنگ هایEvora 003 و Evora 004 شناخته می شود.8-مجموعه Leather دارای کد رنگ های زیر است.Melange001, Melange004, Cuzco oro, Cuzco copper9-مجموعه IDA با پرداخت Rustik دارای کدهای Ida01,Ida02,Ida03,Ida04 است.10-مجموعه OLMO با فینیش Jarezبا کد رنگ های olmo01,olmo02,olmo03است.11-مجموعه Pino Malibu با پرداخت Taglio شامل سه کد رنگ pm001,pm002 , pm003 است.12-Muratti مجموعه ای است با کد رنگ های MU001,MU002,MU003, MU004.13-مجموعه Frappe شامل کد رنگ های زیر است.FPP003,FPP002,FPP00

  ادامه مقاله
 • ام دی اف آلویک سری زنیت ZENIT

  ZENIT در دو مجموعه Supermatt و Metaldecoعرضه می گردد. هر دو مجموعه ها دارای کد رنگ هایی هستند که زمینه رنگی آنها همگی خالص و یکدست است.به طور کلی در این سری فیبر تحت پروسه های مختلف قرار می گیرد تا یک صفحه با یک سطح مات ایجاد شود. سطوح و صفحات این دو دسته به صورت همزمان از ویژگی های مکانیکی و فیزیکی بسیار خوب بهره مند هستند. ویژگی هایی که شامل مقاومت به خراش، مقاومت به سایش، عدم انعکاس نور و دوام رنگ بالا می باشد. مجموعه متال دکو تمام ویژگی های بالا را داراست با این تفاوت که مقاومت به سایش و خراش در آن بیشتر بوده و اثر انگشت و دست بر روی سطح آن باقی نمی ماند. به تمامی این خصوصیت ها ویژگی صدفی بودن را نیز در این مجموعه بیافزاید. کد رنگ های مجموعه متال دکو شاملCashemire - Antracitandash; Blanco- Basalto - Kubanite - Gris Nubendash; Magnolia Negro می باشد. مجموعه سوپر مات شامل کدهای Basalto, Blanco, Antracita, Negro ,MagnoliaوCashemireاست.مشخصات فنی سری زنیت در این جدول بیان شده است.معیار استانداردنتیجهMetal DecoنتیجهSupermattمشخصات فیزیکی محصولEN 14323:04450/650) 3B(700/850) 3B(Abrasion resistance EN ISO 2409:0711Cross cut testUNE 48025:79No damageNo damageCold checkEN 12722:0955Dry heat resistance EN14323:0424Resistance to cigarette burnsEN14323:0455Resistance to water vapourEN14323:040.5mm.±0.5mm.±Measures toleranceCIELab D65/10ºle;0.70Δle;0.70ΔPlain color toleranceYesYesLaser Edge

  ادامه مقاله